Welkom bij Zhaboo Bags & Accessories

Privacy verklaring

Bij Zhaboo vinden wij de privacy en de veiligheid van onze klant erg belangrijk, waardoor uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke informatie. De informatie die door onze klanten aan ons wordt verstrekt zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld. Om jouw bestelling bij ons zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Privacy verklaring Zhaboo B.V.
Datum: 17 mei 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Zhaboo B.V. deze persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Zhaboo B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Zhaboo B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Zhaboo B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Zhaboo B.V. verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Zhaboo B.V. worden verstrekt.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Zhaboo B.V. persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Zhaboo B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, deurwaarders, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Zhaboo B.V. aan een wettelijke verplichting moet doen. Zhaboo B.V. zal je gegevens niet aan derden verkopen.

Google analytics
Zhaboo B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, je locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en je zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Zhaboo B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Zhaboo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Zhaboo B.V. raadt je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je Zhaboo B.V. verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@vocarius.nl. Zhaboo B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Zhaboo B.V. neemt de bescherming van  je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zhaboo B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zhaboo B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zhaboo B.V. op via pschabos@zhaboo.nl. Zhaboo B.V.  is als volgt te bereiken:

  • Oisterwijksedreef 1a, 5076 NA Haaren
  • Kamer van Koophandel: 58937803
  • Telefoon: 06-27239516
  • E-mailadres: pschabos@zhaboo.nl

Zhaboo B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.